Disclaimer


NeutraLIFE richt zich op het welzijn van de mens, niet op ziekten
NeutraLIFE zal de uiterste zorg besteden aan het welzijn van haar cliënten
NeutraLIFE stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan artsen
NeutraLIFE geeft levensveranderende informatie, maar de cliënt kiest zelf voor het al of niet toepassen ervan
NeutraLIFE onthoudt zich van een opinie van voorgeschreven medicatie door medici
NeutraLIFE verwijst cliënten door naar reguliere artsen/specialisten voor diagnose en behandeling, wanneer zij ernstige klachten hebben en daar nog niet zijn geweest
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om haar/zijn arts te informeren dat zij/hij een relatie is van NeutraLIFE wat tot doel heeft het welzijn te bevorderen
NeutraLIFE laat zich niet uit over de genezende effecten die kunnen optreden als gevolg van de middelen en de therapie
NeutraLIFE stelt het belang van de cliënt voorop