Werkwijze

In mijn eerdere bedrijf (ProSession) hebben mijn man en ik een dergelijke werkwijze ruim 10 jaar in zakelijke omgevingen toegepast. Nu is het op individueel niveau uitgewerkt.
1-op-1 doorloopt de cliënt een programma van 4 keer 2 uur. De afspraken hebben een interval van 2 weken zodat de methode in die periode kan verinnerlijken. Iedere afspraak omvat:

actuele stand van zaken (casuïstiek)
een leeronderwerp
uitwerken en bespreken van persoonlijke casus
indicatieve meting
evaluatie
advies op basis van de uitkomst van voorgaande
De cliënt kiest na het intakegesprek (30 min) of hij/zij instemt met de aanpak. De vier afspraken worden vooraf gepland en de cliënt ontvangt bij overeenstemming de factuur over de vier sessies. Deze dient voor de aanvang van het traject voldaan te zijn. Hiermee toont cliënt zijn/haar commitment aan.